DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Kaleta

 

SAMODZIELNY REFERENT

Aleksandra Kurek 

 

"GRUPA - MISIE"

NAUCZYCIELKI GRUPY

mgr Joanna Długasiewicz - nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa Kaleta - nauczyciel dyplomowany

 

Nauczycielkom pomaga Pani Basia

O czystość w grupie dba Pani Kasia

 

"GRUPA - KRASNOLUDKI"

NAUCZYCIELKI GRUPY

mgr Aleksandra Olszewska - nauczyciel dyplomowany

mgr Iwona Staniek - nauczyciel dyplomowany

 

O czystość w grupie dba Pani Krysia

 

"GRUPA - SMERFY"

NAUCZYCIELKI GRUPY

mgr Lucyna Gawrońska - nauczyciel dyplomowany

mgr Klaudia Reselska - nauczyciel kontraktowy

 

O czystość w grupie dba Pani Dorotka

 

"GRUPA - TYGRYSKI"

NAUCZYCIELKI GRUPY

mgr Dorota Ankier - nauczyciel dyplomowany

mgr Elżbieta Jędrzejczak - nauczyciel dyplomowany

 

O czystość w grupie dba Pani Małgosia

 

PYSZNE OBIADKI PRZYGOTOWUJĄ:

Pani Beatka

Pani Danusia

 

WSZELKICH NAPRAW I KONSERWACJI DOKONUJE:

Pan Kazimierz

 

SPECJALIŚCI PRACUJĄCY NA PLACÓWCE:

LOGOPEDA

- mgr Barbara Majzel - nauczyciel dyplomowany

 

PSYCHOLOG

- mgr Bożena Kłek - nauczyciel dyplomowany

 

REHABILITANT RUCHOWY

- mgr Barbara Zagoła - nauczyciel dyplomowany

 

Wszystkie nauczycielki ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach, szkoleniach oraz  konferencjach metodycznych.