DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 6

mgr Małgorzata Chytroś

 

WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 6

mgr Joanna Długasiewicz

 

SAMODZIELNY REFERENT

Szymon Borys

 

"GRUPA - MISIE"

NAUCZYCIELKI GRUPY

mgr Joanna Długasiewicz

mgr Anna Płonka-Piorun

 

Nauczycielkom pomaga Pani Basia

O czystość w grupie dba Pani Małgosia

 

"GRUPA - KRASNOLUDKI"

NAUCZYCIELKI GRUPY

mgr Aleksandra Olszewska

mgr Klaudia Banasik

 

O czystość w grupie dba Pani Dorota

 

"GRUPA - SMERFY"

NAUCZYCIELKI GRUPY

mgr Lucyna Gawrońska

mgr Iwona Staniek

 

O czystość w grupie dba Pani Krysia

 

"GRUPA - TYGRYSKI"

NAUCZYCIELKI GRUPY

mgr Dorota Ankier

mgr Elżbieta Jędrzejczak

 

O czystość w grupie dba Pani Ula

 

PYSZNE OBIADKI PRZYGOTOWUJĄ:

Pani Julia

Pani Monika

 

WSZELKICH NAPRAW I KONSERWACJI DOKONUJE:

Pan Kazimierz

 

SPECJALIŚCI PRACUJĄCY NA PLACÓWCE:

KATECHETKI

mgr Jolanta Sałata

mgr Magdalena Węglorz

 

LOGOPEDA

mgr Magdalena Fajfer

 

PSYCHOLOG

mgr Bożena Kłek

 

REHABILITANT RUCHOWY

mgr Barbara Zagoła

 

Wszystkie nauczycielki ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach, szkoleniach oraz  konferencjach metodycznych.