Nasze przedszkole
Przedszkolny plac zabaw
Zabawy na placu zabaw
Karuzela

Drodzy Rodzice!

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zapewniają dzieciom opiekę poza przedszkolem. Informuję, że w przedszkolu akcja strajkowa trwa nadal (do odwołania), jednak jest możliwość utworzenia drugiej grupy. Zainteresowanych Rodziców proszę o kontakt telefoniczny z przedszkolem.

Joanna  Długasiewicz
wicedyrektor ZSP nr 6 w Katowicach

 

 
zyczenia wielkanoc3
                                                                  

 

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Katowicach informuje, że w przypadku ogłoszenia strajku pracowników oświaty pracownicy naszego przedszkola również przystąpią do legalnego strajku.

Od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania przedszkole nie będzie w stanie spełniać swoich zadań statutowych w zakresie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o zrozumienie i zapewnienie dzieciom opieki w domu jeśli jest to możliwe. W sytuacjach wyjątkowych proszę o powiadomienie do jutra, tj. do piątku wychowawców grup, które dzieci przyjdą do przedszkola ze względu na brak możliwości pozostania pod opieką członków rodziny. Proszę o śledzenie informacji w mediach dotyczących ostatecznej decyzji co do rozpoczęcia lub zaniechania akcji strajkowej.

Z poważaniem

Małgorzata Chytroś
Dyrektor ZSP


Załączniki:

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY  2019/2020

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI,

KTÓRE UCZĘSZCZAJĄ

DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 19 W KATOWICACH

Zgodnie z zarządzeniem Prezydent a Miasta Katowice z dni a 29 stycznia 2019 r. o naborze do przedszkoli miejskich na rok 2019/2020, Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do Przedszkola, którzy chcą, aby dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w Miejskim Przedszkolu Nr 19 w Katowicach, zobowiązani są do złożenia stosownej deklaracji .

 

Termin składania deklaracji: 5- 11 marca 2019 r.

Druki będą dostępne u wychowawczyń grup

Niezłożenie deklaracji w wyżej wymienionym terminie skutkuje koniecznością udziału w rekrutacji na zasadach ogólnie przyjętych w mieście Katowice .

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI,

KTÓRE PO RAZ PIERWSZY BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁ W REKRUTACJI

DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 19 W KATOWICACH

Rekrutacja rozpocznie się 12 marca 2019 r. o godz. 8.00, a zakończy się 25 marca 2019 r. o godz. 15.00

 

INFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PROWADZONA BĘDZIE PRZY WSPARCIU SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO, PRZEZ STRONĘ:

http://www.katowice.przedszkola.vnabor.pl

STRONA BĘDZIE AKTYWNA 
(zgodnie z Harmonogramem naboru)
OD DNIA 12 MARCA 2019 OD GODZ. 8.00
 ZAPRASZAMY !!!

 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 7 lutego 2019r. Nr 116/2019 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych  szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/10836/116-2019b.pdf


PLAKATpieknanaszapolskacala 

 

Nasze przedszkole jest przedszkolem miejskim prowadzonym przez miasto Katowice. Usytuowane jest w dzielnicy Zawodzie. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00–17.00. Placówka posiada cztery oddziały dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Bezpośrednio sąsiadujemy z Miejskim Domem Kultury "Zawodzie" oraz Miejską Biblioteką Publiczną, z którymi zarazem ściśle współpracujemy. W otoczeniu placówki znajduje się osiedle, dużo zieleni, a także liczne deptaki – w tym główny deptak nad rzeką Rawą. Warunki te pozwalają na bezpieczne spacery z dziećmi.

W budynku przedszkola mieszczą się cztery sale dydaktyczno-zabawowe. Sale są przestronne, kolorowe, z dużą ilością zabawek. Przedszkole posiada szatnię dla dzieci, gabinet przeznaczony do zajęć prowadzonych przez logopedę i psychologa, salę gimnastyczną oraz pomieszczenia gospodarcze niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówki. Dysponujemy też placem zabaw wyposażonym w sprzęt rekreacyjny i piaskownicę.

Na wyposażeniu przedszkola znajdują się pomoce dydaktyczne wykorzystywane przez nauczycieli podczas zajęć (m.in. instrumenty perkusyjne), pianino, a także różnorodne przyrządy służące do ćwiczeń gimnastycznych.

W przedszkolu panuje miła i serdeczna atmosfera. Baza, jaką dysponuje placówka, pozwala na realizację programu, którego celem jest wszechstronny rozwój dzieci, rozbudzanie i wspieranie ich zdolności oraz zainteresowań.